Fauna

Topografi

Det er en høydeforskjell på Ca. 980 meter fra laveste til høyeste punkt i Ådal. Sperillen er laveste punkt 147 meter over havet mens Gøranfisen er det høyeste med sine 1127 meter over havet.

 

 

Klima

Området har et typisk innlandsklima, snøen ligger normalt fra November til i april. 

Friluftsliv - sport og trim

Fremkomstmulighetene i Ådalsfjella er gode både sommer og vinter.

Det går flere veier fra bygda inn på åsen. På Veståsen er det merkede turløyper på Sommeren, mens det er oppkjørte løyper på vinteren. På Ringerudåsen finner vi et alpinanlegg, mens det i skrivende stund (juli 2002) planlegges bygging av Golfbane på Fjøsvika.

 

 

Bær

Det er flere gode bærområder, molte, tyttebær og blåbær finner en i skog og fjellområdene.

 

 

Jakt og fiske

Det er jakt på Elg, Rådyr, småvilt og fugler i Ådalens skoger og fjellområder. 

 

 

Elver 

Væla på østsiden som er ca. 19 km lang har sitt utspring fra Vælsvannet på Hadelandsgrensa og renner ut i ved Hen.
Væla på vestsiden har utløp i Sokneelva.
Somma renner ut fra Samsjøen og kommer ut i Ådalselva.
Haugerudelva er en 18 km lang tarm ut av Somma.
Rinda renner ut i Sperillen like ved Buttingsrud.
Abborbekken renner ut i Sperillen like nord for Rinda.
Bjona eller Vikelvenhar utløp fra Bjonevann og renner ut i Sperillen.
Skjelbreia kommer fra Skillinghovd i Søndre Land og renner ut i Begna nær Søndre Aurdal.
Urula dannes ved sammenløpet av Aurdals og Hedalselva og er nær 50 km lang.
Skarudelva renner ut i Elsrudviken ved Storøy.
Bosoa fikk i sin tid stor interesse ved at et større elektrisitetsverk for Ådal var tiltenkt der.
Tossevikelva som er 10 km lang renner ut i Sperillen ved Tosseviken gård.
Rokoa kommer fra Høgfjell på veståsen og renner ut like ved Gundbjørud.
 
 
Fjell
Gjøranfisen på vestsiden 3 km. fra Vidalen og 8 km fra Sperillen er Ådalens høyeste punkt, 1127 meter.
Treknatta er 1101 meter høyt og ligger 4 km. nord nordøst for Gjøranfjell. Svarttjernkollen ligger 3 km. sørøst for Gjøranfjell.
Veslefjeld N er 856 meter høyt, vi har også et veslefjeld lenger nord rett etter Høgfjeld.
Vikerfjell 1037 meter høyt og Ulevassfjell, 947 meter, ligger begge i fortsettelsen av forannevnte fjell.
Høgfjell som er 1010 meter ligger syd for Vikerfjell.
Veslefjell S. som ligger i Ådal stikker opp like syd for Høgfjell er 766.
På Øståsen er det kun skogkledde åskammer, der finner vi ikke de høye fjellene som vi har på veståsen.4-700 meter over havet.
Kongsgardkollen ligger vest for Samsjøen på østsiden og er 697 meter høyt.
Somdalskollen på østsiden er 630 meter høy.
Fjøsvikfjeldet er 531 meter høyt.
Grøtrudfjeldet er 400 meter høyt.
 
 
Sjø og Vann
deler Øvre Ådal i to, en vest og en øst side. Lengde: 25 km, Største dybde: 108 meter eller mer, Flateinnhold: 25,1 km², høyde over havet er 147 meter.
Fiskebestanden i Sperillen består av Ørret, sik, åbbor og røye. I 1971 fastslo høyesterett at innsjøen var underlagt full eiendomsrett.
Samsjøen ligger på øståsen, øst for Fjøsvikfjellet, Flateinnhold: 2,6 km², Høyde over havet: 231 meter.
Sandevannet ligger på veståsen har avløp gjennom Strømsoddbygda til Soknedalen og ligger på grensen til Flå. Dette vannet er 564 meter over havet.
Trona på Øståsen har avløp til Bjonevann og ligger nær grensen mot Brandbu.
Bjonevann på øståsen har avløp til Sperillen, og ligger på grensen mot Brandbu
Skarudvann, Killingtjern ogDamtjern var en gang i tiden tiltengt som vannreservoar for en elektrisk kraftstasjon i Skarud.

Login Form

Copyright © 2015 Nils Elsrud. All Rights Reserved.